Lista över irakiska vetenskapsmän till FN

Irak gav på lördagen FN:s vapeninspektörer en lista med namn på irakiska vetenskapsmän som har deltagit i landets vapenprogram.
En talesman för FN i Bagdad säger att listan innehåller fler än 500 namn på personer med anknytning till Iraks program för kemiska och biologiska vapen och för kärnvapen. Chefen för vapeninspektörerna, Hans Blix, begärde en sådan lista för två veckor sedan, som ett led i FN:s krav på att Irak ska bevisa att man idag inte har några massförstörelsevapen.