Politik viktigare än överklaganden för regeringen

Regeringen ska i framtiden slippa att ta ställning till byggärenden som överklagats.
I en proposition föreslås att överklaganden av ärenden om marklov, bygglov och rivningslov i stället ska behandlas av allmänna förvaltningsdomstolar. Motiveringen är att regeringsarbetet bör koncentreras till mer politiska uppgifter. I vissa fall ska dock regeringen ha kvar skyldigheten att pröva denna typ av frågor. Det gäller till exempel ärenden som rör totalförsvaret.