Äldre vårdas på bekostnad av barn och kvinnor

Landstingets pengar används allt mer till vård av äldre, på bekostnad av vård av unga och av kvinnor.
Den kritiken kommer från Karin Strandberg-Nöjd som är chef för avdelning barn/kvinna inom länssjukvården. Men landstingsrådet Maidie Wiklund menar att det är statliga pengar avsedda för äldrevården som gör att fördelningen ser ut att kantra till de äldres fördel.