Nytt samverkansorgan i Uppsala län

Vid årsskiftet bildas ett nytt politiskt organ i Uppsala län. Det kallas C-framåt och ska ha hand om länsövergripande frågor kring t ex infrastruktur, kommunikation och regional utveckling.
C-framåt är ett gemensamt organ för länets kommuner och landstinget, och kommer alltså att syssla med länsövergripande frågor, till exempel infrastrukturutveckling, vilka vägar man vill satsa på, hur man ska uppmuntra näringslivet, och hur man ska bädda för tillväxt i Uppsala län. Enkelt kan man säga att det är uppgifter som länsstyrelsen tidigare har haft hand om. De ska nu utredas och handläggas av den nya organisationen, som fått namnet C-framåt, eller egentligen "Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län". Ett tiotal personer kommer att ha C-framåt som arbetsplats och de flesta av dom kommer från Kommunförbundet i Uppsala län, som helt går upp i den nya organisationen. Organet kommer att ledas av en styrelse och en fullmäktigeförsamling med 61 ledamöter som väljs av kommunstyrelserna i länets sju kommuner. Dessutom ingår landstinget, vars regionala nämnd också tas upp i organisationen. Det här innebär alltså att kommunerna tillsammans med landstinget får ett större ansvar över den regionala utvecklingen, där den kanske viktigaste biten blir arbetet med den så kallade länstransportplanen.