Transport av farligt gods brister i säkerhet

43 procent av de transporter av farligt gods som kontrollerats i Sörmland har fått anmärkningar för brister i säkerheten. Det visar statestik från trafikpolisen. Det är fler än i de flesta andra län i landet. Riksgenomsnittet ligger på 24 procent.
Varje år transporteras många tusen ton farligt gods genom Sörmland - vanligast är bensin och diesel, men det körs också till exempel frätande ämnen och gaser. De flesta av de farliga transporterna kan orsaka stora skador om de läcker ut. Och år 2001 hade många - nästan 43 procent - av de cirka 300 lastbilar som kontrollerades av polisen - brister i säkerheten. Anmärkningarna gällde allt från att det inte var rätt skyltat på transporterna till att brandsläckare inte var kontrollerade. Man har i Sörmland inte hittat några läckande transporter, men tolv lastbilar hade så allvarliga brister att de - efter kontroll - fick förbud att köra vidare. Till exempel hade en del förare inte några instruktioner för vad som ska göras om det skulle hända en olycka med lasten.