Stor ökning av åldringar i Dalarna

Antalet personer som ligger över pensionsåldern, ökar i hela landet. Under de närmaste 30 åren kommer ålderspensionärerna att bli 40 procent fler än idag. Och det ser värre ut i Dalarna än i andra delar av landet.
- Det kommer se värre ut i Dalarna eftersom vi har så stor utflyttning av personer under pensionsåldern. Och därför kommer kommuner få problem med att få fram lämpliga lägenheter och personal till äldreomsorgen, säger länsbostadsdirektör Håkan Hulander till Dalanytt. Kommunerna och deras bostadsbolag måste redan nu börja planera för en kraftigt ökad andel av åldringar, menar Håkan Hulander, som även säger att det måste till mer personal för att äldreomsorgen ska fungera i framtiden. - Drygt ett tusen personer måste rekryteras varje år till äldreomsorgen. Håkan Hulander säger också till Dalanytt att det här är ett problem som alla måste vara med och försöka komma till rätta med. - Alla goda krafte måste hjälpas åt; kommuner, landsting, bostadsföretag och olika organisationer. Alla måste samverka för behovet är så pass stort att vi måste planera mer och se framåt, menar Håkan Hulander.