Vill skjuta vildsvin nattetid

En mjölkbonde i Stigtomta har ansökt hos länstyrelsen om tillstånd att använda strålkastare för att kunna skjuta vildsvin nattetid. Orsaken är att vildsvinen, enligt mjölkbonden, blivit så många att dom förstör den vall som används till ensilage, foder till korna.
Ensilaget används som grundföda till korna som kan bli så sjuka att dom dör om ensilaget förorenas av jord som vildsvinen har bökat upp.