Få västsvenskar i regering och statliga verk

Trots att Västsverige motsvarar en femtedel av landets befolkning så finns det nästan inga västsvenskar i regeringen och statliga verk. Det visar en rapport som Västsvenska handelskammaren har gjort.
Västsvenska handelskammaren har undersökt hur många styrelseledamöter som sitter i regeringen och i statliga verk. Varken i regeringen, Banverket, Posten eller Svenska vetenskapsakademin finns Västsverige representerat. Västsvenska handelskammarens VD Anders Källström säger till Radio Sjuhärad att det är ett problem om besluten fattas av människor som inte kommer att påverkas av dem.