Restauranger får godkänt

Maten på länet restauranger är fullt ätbar. Inget av dom prover som miljöinspektörerna i länets kommuner tagit under året (2002) har visat att maten skulle vara otjänlig. Däremot har några restauranger fått anmärkning.
Det handlar till exempel om morötter som inte varit tillräckligt bra sköljda och mat som börjat bli för gammal. Men det är inte på alla restauranger i länet som man tagit prover på maten. Hur noga miljöinspektöerna har kontrollerat restaurangerna i dom olika kommunerna varierar även i år, visar en rundringning till 10 av länet 14 kommuner. Den enda kommun som under 2002 tagit prover på samtliga restauranger är Älvbyns kommun. Mest slarvas det enligt miljöinpektörerna varken med städning eller hygien, utan med den egenkontroll som restaurangerna ska göra. De är skyldiga att mäta temperaturen som maten förvaras i och dokumentera den. Men det glöms bort i bland, visar inspektionerna. Några av restaurangerna har under årets kontroller fått bakläxa på underhållet i restaurangköken. Arbetsbänkar som varit för slitna har fått bytas ut. Ett par har också fått bakläxa på städningen och den allmänna ordningen i köken. Vid provtagning på maten finns tre klasser: 1) Tjänlig= bra 2) Tjänlig med anmärkning= ätlig med bör förbättras på grund av hygiensk kvalité 3) Otjänlig= Bör man inte äta, innehåller bakterier som kan orsaka matförgiftning. Dessa kommuner har svarat på rundringningen, som ej är vetenskaplig. * Arjeplog: Av 19 restauranger har 10 inspekterats. 14 prover har tagits, alla tjänliga. * Arvidsjaur: Av 13 restauranger har 6 inspekterats. 5 prover har tagits, ett hade anmärkning på grund av för hög halt staptilokocker som är ett fökylningsvirus från människan. * Gällivare: Av 27 restauranger har 10 inspekterats. 10 prov har tagits, ett visade tjänligt med anmärkning. Det handlade då om en sallad som legat för varmt. * Haparanda: Av 14 restauranger har 13 inspekterats. Oklart hur många prover som tagits. 1 prov har visat tjänligt med anmärkning och hade för hög halt bakterier som berodde på att maten höll på att bli för gammal. * Jokkmokk: Av 22 restauranger har 15 inspekterats. 10 prover har tagits. I prov visade tjänligt med anmärkning och hade för hög halt jästsvampar. Det kan bero på flera olika saker. Till exempel temperaturen eller att maten var dåligt rengjord. * Kalix: Av 12 restauranger har 8 inspekterats. 5 prover har tagits, alla tjänliga. * Kiruna: Av 37 restauranger har 23 inspeketerats. oklart hur många prover som tagits. ett par visar på tjänligt med anmärkning. Hade för höga halter av bakterier. * Älvsbyn: Av 13 restauranger har 13 inspekterats. 13 prover har tagits, alla tjänliga. * Överkalix: Av 7 restauranger har 5 inspekterats. 5 prover har tagits. 1 visade tjänlig med anmärknign och det berodde på hanteringen av maten. * Övertorneå: Av 10 restauranger har 3 inspekterats. 0 prover har tagits.