Sotare får klassa astma som arbetsskada

En 52-årig sotare i Östergötland har av länsrätten fått sina astmabesvär klassade som arbetsskada. Sotaren, som inte har kunnat arbeta i yrket på över åtta år, fick avslag från Försäkringskassan när ärendet prövades. Beslutet överklagades till länsrätten, som nu ger mannen rätt.
Sotaren utsattes vid ett enskilt tillfälle för en kraftig rökexponering, vilket gav bestående besvär i form av andnöd och överkänslighet. Sotaren, som inte har kunnat arbeta i yrket på över 8 år, gjorde en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan, men fick avslag där när ärendet prövades. Efter en överklagan av det beslutet till länsrätten har han nu alltså fått rätt. Försäkringskassan har överklagat länsrättens dom.