Problem med telefonväxlar i Östersundsområdet

Under morgnonen har det varit problem med ett flertal växlar i Östersundsområdet.
Bland annat har det inte gått att nå Radio Jämtland via vårt vanliga nummer.