Fortfarande dör många i trafiken

Dödsolyckorna i trafiken fortsätter vara många, och bättre vägar, säkrare bilar och skärpta regler har inte fått de effekter man räknat med.
Det visar en ny trafiksäkerhetsrapport som redovisas på DN:s debattsida på söndagen. Där framgår det att antalet beräknade dödsolyckor för de senaste tre åren överskridits med minst 300. Orsakerna till det är bland annat högre hastigheter, fler tunga fordon på vägarna och fler som kör med sprit i kroppen.