Västra Götaland först med digital röntgen

Digital röntgen införs på samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen om två år.
Därmed blir regionen först i landet med den digitala röntgentekniken som ska ge snabbare behandling, kortare vårdköer och mindre belastning på miljön. Det innebär att läkarna kommer att plocka upp bilder på en dataskärm istället för att studera röntgenplåtar, vilket sparar både miljö och tid. Efter röntgenbehandlingen kan patienterna få diagnos och behandling på vilket sjukhus som helst i regionen.