Gisslandramat påverkar inte tågen till Skåne

Gisslandramat på Stockholms central under lördagskvällen och natten orsakade lokala störningar i tågtrafiken men enligt SJ:s pressjour har inga tåg i södergående trafik behövt ställas in.
Sedan halvnio på söndagsmorgonen rullar all tågtrafik till och från Stockholms central utan störningar.