Skogsägare måste redovisa fornlämningar

Från och med årsskiftet måste alla skogsägare ha en skogs- och miljöredovisning att visa upp. Av ska det bland annat framgå om man har fornlämningar på sina marker.
Skogsägarna har nu haft tre år på sig, men Sören Winther, skogsvårdskonsulent i Kungsbacka och Varberg tror ändå att få har gjort någon skogs- ooch miljöredovisning.