Mycket att göra på jourvårdcentralerna

När vårdcentralerna är stängda, på kvällar och helger, då har jourcentralerna öppet. Och i år blir det många helgdagar kring jul och nyår, och trycket på jourcentralerna ökar.
Barbro Krancher är biträdande avdelningschef på Akutmottagningen i Borås, och hon säger att det under julen har handlat mest om halkolyckor och förkylningar, men till nyår väntar man sig fler skador orsakade av slagsmål, alkohol och tabletter.