Män anlitas som föräldrautbildare

I ett projekt i Värmland har 120 män med mycket skiftande bakgrunder involverats i ett projekt, där de tillsammans med barnmorskor och vårdscentralernas sköterskor utbildar nyblivna mammor och pappor i föräldraskap.
– Det är nog inte alla som tänker sig in före riktigt vad det handlar om. Det kanske är viktigt att få tänka igenom litet innan barnet kommer, för det blir ju verkligen en förändring, säger maskinkonstruktören Patrik Thorén som är en av de män som deltagit i projektet och som för egen del har tre barn. Kan du hjälpa både mammor och pappor? – Jag hoppas ju att jag med min erfarenhet ska kunna ge dem lite tips och råd, och de får svar på sina funderingar och frågor så att de slipper att kanske gå och oroa sig och se att andra har gått igenom det och de också kommer att klara det. Män från olika yrkesgrupper Lastbilschaufförer, militärer, bagare, försäkringstjänstemän, kockar, revisorer - alla möjliga yrken finns representerade bland de män som tillsammans med barnmorskor och sköterskor på barn- och mödravårdscentraler i Värmland håller i föräldrautbildningen. Hittills har 120 män rekryterats till det projekt vars syfte är att i högre utsträckning få papporna mer delaktiga, berättar Lars Sköld, en av dem som leder projektet: – Det viktigaste är ju att man ökar förståelsen, både hos män och kvinnor, att både män och kvinnor behövs för föräldraskapet. Det är ett känsligt skede och då är det viktigt med stöd, att man bäddar kring den blivande familjen, hjälper till och bygger nätverk. Krävs mer för vissa grupper Projektet är snart inne på tredje och sista året - hittills har de flesta reaktionerna varit positiva. En rejäl utvärdering ska göras, men redan nu ser Lars Sköld, att det krävs ännu mer för att nå de föräldrar som känner sig obekväma i den traditionella föräldrautbildningen, till exempel invandrarföräldrar och socialt utsatta föräldrar: – Jag tror att man måste ha väldigt, väldigt flexibla lösningar. Den här traditionella mötesformen där man träffas i en grupp med till en början okända människor kan vara svår, man kanske måste jobba på andra sätt, man kanske måste jobba intensivt, man kan jobba på internat till exempel. Man kanske måste lägga ner väldigt mycket tid för att över huvud taget få dem att kanske acceptera att det här är något som är bra för mig, bra för mitt barn, säger Lars Sköld.
Helena Jansson