VTI: Bättre vägar ger inte färre trafikdöda

Dödsolyckorna i trafiken fortsätter att vara många. Bättre vägar, säkrare bilar och skärpta regler har inte fått de effekter forskarna räknat med. Det visar en ny trafiksäkerhetsrapport från VTI.
I rapporten, som redovisas på Dagens Nyheters debattsida, framgår det att antalet beräknade dödsolyckor för de senaste tre åren överskridits med minst 300. Orsakerna till det är bland annat högre hastigheter, fler tunga fordon på vägarna och fler som kör med sprit i kroppen.