Långtidssjuka på väg tillbaka

KRISTIANSTAD. Långtidssjukskrivningarna minskar bland köks-, städ- och transportpersonal vid Centralsjukhuset i Kristianstad. Orsaken tros vara att man rehabiliterar i ett snabbare skede än tidigare.
Minskningen innebär att personalstyrkan ökar med tio stycken under nästa år. Fortfarande finns det dock vissa grupper där sjukfrånvaron ökar. Till dem hör bland annat undersköterskor.