Jörnbor startar egen vårdcentral

Sjukvården i Sverige har under de senaste åren drabbats av stora nedskärningar. Akutsjukhus, BB-avdelningar och vårdcentraler runt om i landet har tvingas stänga, men i samhället Jörn i norra Västerbotten har invånarna tagit saken i egna händer. Vårdcentralen på orten stängdes men nästa år öppnar Jörnsborna vårdcentralen igen efter skotsk modell.
När Västerbottens läns landsting tog beslutet att stänga vårdcentralen fick de 1 900 Jörnsborna sin närmaste läkare i Boliden 3,5 mil bort. Ilskan i Jörn var stor men efter ett tag väcktes tanken hos jörnsborna att starta ett gemenskapsföretag. Idén från Skottland Idén kommer ursprungligen från Skottland och ett gemenskapsföretag kan beskrivas som ett mellanting mellan ett kooperativ och ett aktiebolag. Först startas en ideell förening som har ett tydligt mål, i Jörns fall en bra närsjukvård. Föreningen startar i sin tur ett aktiebolag som inte delar ut någon vinst utan intäkterna går direkt tillbaka till vården. – Det som är det fina i kråksången är ju att om blir det en vinst så hamnar det inte i privata fickor utan det blir ännu mera vård av det, säger gemenskapsföretagets vd Stefan Fridholm. 18 Jörnsbor, varav de flesta pensionärer, har knackat dörr i trakten för att sälja gåvobevis värda 200 kronor. Pengarna ska bilda ett startkapital för att kunna bilda gemenskapsföretaget. Glada men ifrågasättande De allra flesta Jörnsborna är glada över nyöppningen av vårdcentralen men samtidigt är det svårt att förstå varför de själva ska behöva bidra med pengar för att få ha en läkare på orten. – Jag tycker det är för djävligt. Vi betalar ju lika mycket i skatt som de som bor i stan och kanske har tio olika vårdcentraler att välja på, då tyck man att det vore mer riktigt att kanske stänga en vårdcentral där, säger Catarina Almlöv som bor och jobbar i Jörn. Levi Bergstöm är socialdemokratiskt landstingsråd i Västerbottens läns landsting och var med och fattade beslutet att stänga vårdcentralen. Orsakerna var ekonomiska plus och dessutom var det svårt att hitta en läkare som ville jobba på orten. Ska arbeta på landstingets uppdrag Gemenskapsföretaget kommer nu att arbeta på uppdrag åt landstinget som ska finansiera delar av verksamheten. Modellen är inte tidigare prövad i Sverige men Levi Bergström tycker att det är viktigt att våga testa nya driftsformer när den offentliga sektorn på egen hand inte räcker till. – Det är inget eget vinstintresse som ligger i det här, utan här har man fått en uppslutning av en mycket stor andel av Jörns befolkning bakom detta, ja, de vill ha närsjukvården nära sig och själva få vara med och besluta om den, säger Levi Bergström.
Maria Höglund