Rökare i Österrike får löneavdrag

Ett stort företag i Österrike har infört löneavdrag för anställda som röker. Företagsledningen anser att rökare arbetar mindre än icke-rökare och ska därför ha lägre betalt. Beslutet har väckt stor debatt, rapporterar SR:s korrespondent.
Det är den stora firman Swarowski här i Österrike som infört att rökpauser inte längre är att räknas som arbetstid. Varje gång en rökare tar sig ett bloss måste den personen dra tidskortet, och så räknas röktiden bort från arbetstiden. Tre rökpauser à tio minuter innebär på årsbasis att rökaren arbetar cirka 15 dagar mindre än en icke-rökare, och arbetsgivarargumentet lyder: vi betalar ut löner enbart för arbete, inte för icke-arbete. Beslutet har vållat en väldig debatt här i Österrike och engagerar både nikotinets vänner och fiender. Anhängarna anser att det är ett beslut som ligger helt i tiden, också mot bakgrund av att 30 procent av alla cancersjukdomar och 20 procent av alla hjärtsjukdomar är nikotinrelaterade. EU:s beslut att till 2005 förbjuda all tobaksreklam används också som argument. Rökarna och motståndarna till beslutet har kopplat in jurister och arbetsmarknadsexperter. En komplikation i sammanhanget är att de anställda på Swarowski själva röstat igenom det unika beslutet. På arbetsgivareföreningen här i Wien är man dock inte glad över beslutet eftersom man fruktar att det kan leda till liknande åtgärder vad gäller kaffepauser och toabesök.
Kjell Albin Abrahamson, Wien