USA ligger lågt i Nordkoreafrågan

USA planerar inga militära insatser mot Nordkorea trots ökad oro kring regimens kärnvapenpolitik, säger den amerikanske utrikesministern Colin Powell i en intervju med tv-bolaget NBC.
”Det är ingen kris men ett bekymmersamt läge”, uttryckte sig Colin Powell i intervjun med tv-bolaget NBC på söndagen. Han sade att den amerikanska regeringen har en plan för hur den ska agera för att få Nordkorea att överge sina kärnkrafts- och kärnvapenprogram, och att den är beredd att vänta i månader för att se hur det hela utvecklas. Planen innehåller alltså inga militära insatser just nu utan kraftiga ekonomiska och diplomatiska påtryckningar, via FN men också med hjälp av Nordkoreas grannstater. ”De gör ett dåligt jobb” Kritiker här i USA menar att USA:s politiska ledning inte har någon kontroll över den allvarliga situationen: – President Bush har bra medarbetare i utrikesfrågor, men de gör ett mycket dåligt jobb när det gäller Nordkorea, säger Michael O'Hanlon som är utrikespolitisk expert på ansedda Brookings forskningsinstitut. Kritikerna anser bland annat att Bushregeringens Nordkoreapolitik är alltför beroende av stödet från Sydkorea, Japan och Kina, vilket de betraktar som chansartat och osäkert. Powell sade på söndagen också att Bushregeringen kan tänka sig direkta kontakter med Kim Jong-il-regimen, en väg som USA hittills har avvisat. Nya uppgifter om upptrappning Samtidigt som Nordkorea-situationen förvärras kom på söndagen också rapporter om den militära upptrappningen kring Irak. Enligt tidningen New York Times, som citerar militära källor, har Saudiarabien gått med på att låta USA använda saudiskt luftrum, flygbaser och en viktig kommandocentral vid ett eventuellt anfall mot Irak. Det är i sådana fall en omsvängning från det motstånd som saudierna tidigare visat och som skapat irritation i relationerna med USA. Colin Powell upprepade i söndagens tv-intervju att Bushregeringen avvaktar FN:s vapeninspektörers undersökningar och att presidenten ännu inte fattat något beslut om ett militärt anfall mot Irak.
Anders Ask, New York