Prövning om bussbolag ska betala spritskatt

Regeringsrätten har gett prövningstillstånd till ett bussbolag som tvingats betala punktskatt för alkohol som bolagets resenärer fört med sig in i Sverige.
Det var vid en turistresa till Tyskland för tre år sedan som tullen gjorde ett spritbeslag på bussen, ingen av passagerarna sade sig äga spriten och därför tvingades istället bussbolaget betala skatt för spriten. Det skriver Smålänningen. Tidigare har länsrätten gått på bussbolagets linje, men kammarrätten ansåg att bolaget har ansvaret för verksamheten ombord på bussen. Regeringsrättens beslut i frågan kommer att bli vägledande för liknande fall i framtiden.