Slut på steningsstraff i Iran

Iranska domstolar uppmanas att inte längre döma till avrättning genom stening. Dekretet har skickats ut av chefen för domstolsväsendet i Iran och kommer att gälla i väntan på en ny lag.
Stening är ett straff som har utdömts för äktenskapsbrott, men domstolarna uppmanas att istället utdöma andra straff enligt domstolsväsendet. EU har i sina förhandlingar om stärkta handelsrelationer med Iran krävt att steningsstraffen upphör, och att mänskliga rättigheter ska respekteras.