Lungsäckscancer minskar

Antalet nya fall av lungsäckscancer i Sverige minskar för första gången sedan förbudet mot asbest infördes i mitten av 70-talet, enligt statistik från Socialstyrelsen.
Från nästan inga fall har lungsäckscancerfallen ökat konstant sedan 60-talet till över hundra fall om året. Men nu visar statistiken att det var en topp 1993, och forskare tror att det blir färre fall i framtiden. Det kan ta upp till 30 år innan en person som andats in asbest utvecklar sjukdomen. Sedan 60-talet har omkring 2 500 personer avlidit i lungsäckscancer enligt Socialstyrelsens statistik