Grupptalan införs i domstolen

Som första land i Europa kommer Sverige att införa sk grupptalan i domstolarna. Lagen träder i kraft den 1 januari och innebär att man kan stämma ett företag i grupp.
Tidigare har man bara som enskild kunnat stämma någon. Tanken bakom lagändringen är att den enskildes rättsskydd ska stärkas. Men arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv kritiserar ändringen och anser att den nya lagen kan missbrukas.