Kökansliet lever vidare i Falun

Kökansliet, som hjälper patienter i Dalarna att hitta sjukhus med kortare, flyttar till Falun efter nyår. Kansliet startade i Borlänge i september, och sedan dess har personalen besvarat drygt 600 samtal från patienter som har efterfrågat deras hjälp.
Satsningen på ett kökansli har varit lyckat. Det tycker Lars Nilsson, som jobbat på kansliet. Och uppenbarligen tycker Landstinget likadant, för i början av nästa år flyttas kökansliet från Borlänge till Falun. Där inrättas också två nya tjänster. - Fördelen är att man kommer närmare klinikerna på Falu lasarett, säger Lars Nilsson. Till kökansliet ringer de patienter som fått en så kallad valfrihetsremiss av sin läkare. Valfrihetsremissen ger patienten rätt att söka upp en annan vårdgivare när det är för långa köer till operationen inom det egna Landstinget. De samtal som når kökansliet handlar ofta om patienter som väntar på knä, höft- eller gråstarrsoperationer. Kökansliet hjälper dem att leta rätt på ett sjukhus som har kortare kö till just den operation som är aktuell. - Man vill ju så snabbt som möjligt hitta ett sjukhus i närheten där man kan få en operation snabbare utförd. Och det finns ju sådana ställen, så det har gått bra att lösa för väldigt många av patienterna, säger Lars Nilsson. När patienterna ringer får de hjälp att själva söka på en hemsida på Internet där man kan ta reda på hur långa kötider olika sjukhus har. Om patienten inte har möjlighet, eller saknar kunskaper i hur man använder Internet söker kökansliets personal själva efter det patienterna vill veta. Sedan är det upp till patienten själv att kontakta sjukhuset.