Möjligt för grupp att stämma företag

Från och med 1 januari träder en ny lag i kraft. Som första land i hela Europa kommer Sverige att införa så kallad grupptalan i våra domstolar. Det innebär att man likt USA, kan stämma ett företag i grupp. Tidigare har man bara som enskild kunnat stämma någon. Redan innan lagen trätt i kraft riktas däremot kritk mot den.
Vem minns väl inte advokatserien Lagens Änglar?, LA Law, som gick under slutet av 80-talet. Man fick följa amerikanska advokater som med liv och lust företrädde allt från enskilda personer till så kallade masstämningar. Grupptalan Masstämningar, eller grupptalan som är det mer formella ordet, ska nu bli verklighet även i Sverige. Som första land i Europa har den svenska riksdagen beslutat att man ska stärka den enskildes rättsskydd. Aktiesparare nöjda Regeringen menar att för de flesta människor är det en främmande tanke att gå till domstol. Om man då i stället gör gemensam sak med flera andra och gör en stämning ihop, så kommer det gynna den enskild som lidit någon form av skada. På Aktiespararna är man nöjd att lagen äntligen kommer till stånd. - Det här är ett bra sätt att se till att oseriösa aktörer inte finns på marknaden. För då finns det någon som tar sig i kragen och stämmer, och sanerar marknaden, säger Lars Milberg, chefsjurist på Aktiespararna. Finns problem Det finns flera olika tillfällen där konsumenter drabbas av små felaktiga kostnader, men inte tycker att en stämning är mödan värd. Då är grupptalan bra resonerar regeringen. Till exempel om banker eller telefonbolag tar ut ensidiga avgifter så kan man protestera gemensamt. Haken är att det är bara den som företräder gruppen som tvingas stå för rättegångskostnaderna vid en förlust. Och det kan även vara svårt att hitta fler personer i samma sits, då får man helt enkelt annonsera i tidningen. Företagen skeptiska Motståndarna till den nya lagen, nämner ofta USA, och dess masstämningar som skräckexempel. Jan Persson är utvecklingsansvarig på arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv. Han tror det finns risk för missbruk av lagen. - I USA så finns det ett antal sitautioner där man använder grupprättegång som någon form av utpressning i förhandlingar. Det är naturligtvis mycket känsligt för ett företag, eller andra, att hamna i media eller i andra sammanhang. - Man kanske trots allt har rätt, och inte skulle behöva betala ett skadestånd. Men man betalar ändå något för att undvika negativ uppmärksamhet.
Anna Tibblin Hansson