Otrygghet kan byggas bort

Mörka gångtunnlar, skogsdungar och öde parkeringsplatser. Det finns mängder av miljöer som känns otrygga för en ensam nattvandrare. I Göteborg har två kvinnor tagit fram en manual åt kommunen för så kallade Trygghetsvandringar. Ett sätt att undersöka sin närmiljö, och påverka den.
En gångtunnel från 60-talet i en av Göteborgs förorter får arkitekten Gerd Crusé Sondén att baxna. Den är planerad för att skydda folk från den farliga trafiken. Men skapar i sig själv otrygghet. Här kör förresten rätt lite bilar, och folk går över gatan ändå. - Jag tycker att man kan fylla igen de här gångtunnlarna utan problem, säger Gerd Cruse Sondén. Gerd Cruse Sondén har varit här många gånger förr. Tynnered är ett av de områden där hennes och samhällsplaneraren Eva Holms manual har utprövats. Den är en enkel guide till hur man gör en Trygghetsvandring. Idealet är om poliser, lokalpolitiker, boende och fastighetsvärdar gör en sådan tillsammans. - När man ser att hela det här gänget varit ute och gått, och visat på det som är dåligt, då känner ju förvaltaren trycket på sig, säger hon. Belysning och välröjda grönområden är ganska enkla och billiga åtgärder. Men viktigast för tryggheten är att någon ser en. Andra som går samma stråk, bostäder med folk hemma, och förbipasserande bilar. Gerd Cruse Sondén vill för den sakens skull ha lite mer trafik inne i förortens bostadsområden, och i den obligatoriska dungen, som nästan alltid ligger mellan kollektivtrafikens hållplats och själva bostadsområdet, skulle hon vilja se radhuslängor. Men, att bygga bort brott, som sådana här projekt ofta kallas, går det? Brottsligheten har väl andra orsaker än att det finns miljöer som lämpar sig för brott? - Jo alltså, brott beror ju på andra saker naurligtvis. Men brott är en sak, och otrygghet är delvis en annan sak. - Ofta är det ju så på de här ödsliga gångvägarna som vi är ute och går på, där inträffar ju inte många brott, men däremot är det många som känner sig otrygga, säger Gerd Cruse Sondén.
Kristina Hedberg, Göteborg