För tidigt födda till Köpenhamn

SKÅNE. Flera för tidigt födda barn har fått skickas för vård till andra sjukhus än det de egntligen tillhör under julhelgen.
Den låga bemanningen på specialistavdelningen i Lund har inneburit att två patienter skickats till sjukhus i Köpenhamn och att flera barn skickats till sjukhusen i Helsingborg och Kristanstad. Trots detta är regionöverläkare Bengt Jeppsson nöjd. Han har ansvarat för samordningen av vården över julhelgen i Skåne. Flyttningar av för tidigt födda barn sker i vanliga fall också, enligt Bengt Jeppsson.