Fler psykpatienter fråntas vapen

Sammanlagt 13 personer i Kronobergs län blev under 2001 och hittills under 2002 anmälda av läkare från psykiatrin som olämpliga att ha vapen.
Bakgrunden är en ändring i vapenlagen från den 1 juli 2000 som gör psykiatriläkare skyldiga att till polisen anmäla patienter som de anser olämpliga som vapeninnehavare. Och i alla de 13 fallen blev resultatet att vapnen togs om hand. Enligt statstiken har betydligt fler än 13 anmälningar gjorts av läkare här i länet, men den största delen är anmälningar om patienter med hemortsadress utanför Kronobergs län.