Kärvare tider för de svenska hushållen väntar

I 115 av landets kommuner höjs kommunal- eller landstingsskatten efter nyår.
Den statliga skatten har sänkts tre år i rad, men nu höjs kommunalskatten för i stort sett vartannat hushåll. I vårt län höjs landstingsskatten med 60 öre till 10,15. Höjda skatter på el och villaolja och höjd fastighetsskatt är andra försämringar som väntar. Till årets vinnare hör familjer med barn mellan fyra och fem år, eftersom det sista steget i maxtaxereformen innebär att dagisavgiften för barn i dessa åldrar sänks.