Många skador bland poliser

Det är riskfyllt att jobba som polis i Uppsala län. I genomsnitt mer än en gång per vecka skadas en polis i tjänsten eller råkar ut för ett tillbud. Det visar arbetsskadestatistik för 2002 som Upplandsnytt tagit del av.
Hittills i år har 52 poliser skadats i Uppsala län och 27 tillbud har inträffat, vilket är en lika hög skadenivå som förra året. När det gäller arbetsskadorna sker ungefär hälften i samband med att poliser ska göra ingripanden i yttre tjänst. Det kan till exempel gälla att personer som ska gripas eller omhändertas gör motstånd och slår mot poliserna. Många av de anmälda tillbuden har att göra med att kommunikationsradion inte fungerar, och det är något som upplevs som mycket obehagligt av poliserna. Det är ett problem för poliser i hela Sverige, och ett helt nytt nationellt radiosystem är på väg att tas fram. När det kan komma är dock fortfarande oklart. För att minska skadorna och tillbuden, jobbar man nu främst med två saker, polisernas utrustning och deras utbildning. På det sättet hoppas man kunna minska skadorna, säger Uppsalapolisens personalchef Åke Floryd: - Vi har en egen fortbildning som innebär att man lär sig taktiskt uppträdande när man ingriper mot person eller folkmassor. För några kan det ha varit ett tag sedan, och vi vill friska upp kunskaperna med den här utbildningen.