Mer än hälften av lastbilarna underkänns

Mer än hälften av alla tunga lastbilar i länet underkänns vid besiktningen.
I Jämtlands län underkändes 68 procent under årets första sex månader. Det vanligaste felet är dåliga bromsar. Nästan hälften av de undersökta fordonen hade så dåliga bromsar att fordonet underkändes med krav på efterkontroll.