Miljoner har satsats i Dalsland

Det har blivit många miljoner till utvecklingsprojekt i Dalsland. På sex år har det satsats drygt 350 miljoner, vilket har räddat hundratals jobb.
Det är Kommunalförbundet Dalsland som har gjort en lägesbeskrivning av förbundets första sex år mellan 1996 och 2001. Det mesta av de 350 miljonerna kommer från EU:s strukturfonder, näringsdepartementet, regionen, länsarbetsnämnden m fl. Projekten har handlat om att få en positiv utveckling i Dalsland. Huvudelen av projekten har riktat sig till näringslivet för att bland annat få folk att starta nya företag. Näringslivsprojekten har fått 110 miljoner och sedan har projekt kring besöksnäring och kultur fått 105 miljoner. Men det finns också plats för samarbetsprojekt i de kommunala organisationerna. Social- och omsorgsförvaltningarna i de fem kommunerna har samarbetat för att höja kvaliteten i vården och lära av varandra. Många fler miljoner är att vänta eftersom Dalsland fortfarande kan ta del av pengar från EU:s strukturfonder.