Hård isskorpa på Vänern

Vänern är sedan en tid helt isbelagd. Den fasta isen är cirka 20-25 centimeter tjock och ovanligt hård eftersom det inte finns någon snö i den.
Befälhavaren på Vänerhamns isbrytande bogserbåt Karl, Bengt Ledin berättar att is-täcket också blir tjockare allt efterhand. De mätplatser som finns visar att isen byggs på med minst en centimeter per dygn just nu. De hamnar som är värst utsatta för tjocka isvallar är Otterbäcken och Gruvön, men hittills klarar Vänerhamns fyra egna isbrytare att hålla farlederna öppna. Vänersjäfarten påverkas även av det låga vattenståndet. I fredags sänkte Sjöfartsverket gränsen för hur djupt fartygen får gå, och därmed tvingas båtarna gå med reducerad last. Vattenståndet i Vänern är nu bara 15 centimeter över sjökortsdjupet, en dryg halvmeter lägre än normalt så här års.