Trefiliga motorvägar är en succé

Den har kallats "en fattig mans motorväg". Men Vägverkets satsning på så kallade 2+1-vägar, alltså vägar med växelvis en och två körfiler, har blivit en succé.
Enligt Stefan Bertilsson som är trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket region sydöst så har trefilsvägarna med mitträcke blivit allt mer populära bland bilisterna i takt med att antalet olyckor minskat. Enigt Vägverkets egna siffror så har antalet dödade eller svårt skadade minskat med mellan 60 och 80 procent på dom vägar som byggts om. När 2+1 vägarna började byggas för några år sen var många tveksamma till den här lösningen och kallade den en fattig mans motorväg. Även räddningstjänsten var kritiska till att det kan vara svårt att ta sig fram på dom enfiliga sträckorna. I Jönköpings län har man hittills valt att jobba med riksväg 31 mellan Nässjö och Jönköping och riksväg 40 västerut från Jönköping.