Ungdomshuset Saltmästarn i konkurs

Föreningen Saltmästarn i Kristinehamn som driver ett Ungdomens Hus i lokalerna kommer att försättas i konkurs efter helgen.
Ekonomin har varit ett problem en längre tid och föreningens ordförande John Borch- Hansen säger till Kristinehamns-Posten att pengarna inte räcker till nästa elräkning. Föreningen har tidigare försökt sälja fastigheten Saltmästarn till någon som kunde kombinera ungdomsverksamheten med annan verksamhet, men intresset har varit svalt.