Risk för soteld i Heby

Bristen på sotare i Heby gör att kommunens 6 500 villor sotas alldeles för sällan.
De intervaller, eller så kallade frister, som man normalt brukar hålla fungerar inte, och risken för soteld - när soten i skorstenen börjar brinna - har ökat. Det här är det värsta som kan hända den som har ansvar för sotning och brandskydd i en kommun, säger skorstensfejarmästare Ulf Fahlstad, -Jag har jobbat i Heby kommun sedan 1979 och vi har inte tappat fristerna som vi gör nu, säger han och förklarar att bristen på sotare beror på att flera sotare skadats i fallolyckor och att det är svårt att hitta vikarier. Ulf Fahlstad uppmanar den som drabbas av soteld att stänga dragluckorna och ringa räddningstjänsten. - Soteld behöver inte betyda brand, men man ska vara mycket uppmärksam.