Aggressiv älgtjur fick avlivas

En ilsken älgtjur fick avlivas igår sedan han attackerat två barn inne i en villaträdgård i bostadsområdet Bråten i Karlskoga.
Älgen anföll barnen igår förmiddag och fällde det yngsta barnet, en åttaårig pojke till marken. Pojken klarade sig dock utan allvarliga skador. Älgen har hållit till i villakvarteren i en veckas tid. När vare sig de boende i Bråten eller en utsänd polispatrull lyckades förmå älgtjuren att lämna området beslöt polisen att avliva den.