Nya lagar vid årsskiftet

Högre elskatt och allmän förskola för fyra och fem-åringar är två av de nya lagar som träder i kraft på nyårssdagen. För nya lagar den första januari är tradition.
Den viktigaste av alla nya lagar den här gången det är den om att Sveriges riksdag nu har möjlighet att med ett enkelt beslut lämna över makt åt EU. Grundlagsändringen som krävde två riksdagsbeslut med val emellan röstades igenom nu i höstas och lagen träder ikraft den första januari. Hur mycket makt som sedan kommer att flyttas över till EU det avgör den svenska riksdagen. De redan höga elpriserna späs på ytterligare när energiskatten på el höjs. Den höjs med 2,9 öre i södra Sverige. Även skatten på bensin och diesel höjs. Cigaretter blir också de dyrare, i alla fall de som nu är billigast. Lågpriscigaretterna höjs nämligen med cirka 3,50 kronor. Grundavdraget höjs med mellan 800 till 3600 kronor och det gäller för de som har inkomster på upp till 264 200 kronor om året. Och för de med lägst föräldrapenning sker en liten förbättring. Lägsta ersättningen höjs från 120 kromor till 150 kronor. En annan familjenyhet är att en allmän förskola införs för fyra och femåringar. Men det är bara tre timmar per dag som erbjuds gratis.