Rekordmånga byggen inom kyrkan 2003

2003 blir något av ett rekordår för byggprojekt inom svenska kyrkan i Göteborg. Två nya kyrkobyggen, flera ombyggnader och två omfattande renoveringar planeras.
En omfattande upprustning av Johanneskyrkan, där man bland annat ska man gjuta en helt ny husgrund är bara ett av många byggprojekt som Svenska kyrkan i Göteborg står inför. Backa kyrka ska helrenoveras, i Biskopsgården ska två kyrkor byggas till när en avvecklas, Nylöse ska få ett nytt församlingshem som en tillbyggnad, Gudhedskyrkan ska byggas till för att bli helt tillgänglig för funktionshindrade. Dessutom planerar man att bygga två helt nya kyrkor - i Bäckebol och i Amhult.