Rekordår för utländska fastighetsköp

Utländska investerare köper allt fler fastigheter i Sverige. Det säger Jan Rosengren på konsultföretaget DTZ.
Året 2002 har varit ett rekordår för utländska fastighetsköp i Sverige. För hela tio miljarder kronor har utländska fastighetsbolag nettoköpt fastigheter för i Sverige. De köpte för 17 miljarder och sålde för sju miljarder. Det betyder att att nästan var femte större fastighet ägs av stora institutioner. Det är dubbelt så mycket som för tre år sedan, visar siffror från företaget Byggstatistik och detta gäller för kommersiella fastigheter, alltså sådana som använts för att hyra ut kontor i och inte i första hand till bostäder. Utan det utländska intresset hade priset på fastigheter antagligen varit betydligt lägre än idag. Under året har priserna fallit med runt fem procent, vilket är ganska lite med tanke på att det varit lågkonjunktur och att börsen fallit med runt 30 procent. För det är många som velat sälja. Stora svenska byggföretag som NCC och Skanska har velat sälja för att satsa på att bygga istället för att äga fastigheter. Dessutom har svenska fonder sålt fastigheter eftersom andelen medel placerade i fastigheter blivit för hög när värdet på börsportföljen fallit. Och när svenskarna har velat sälja så har det funnits gott om utländska främst köpare, främst tyska fonder och amerikanska investmenbanker, säger Jan Rosengren.