85 hus på Klinten i Visby byggnadsminnesförklaras

Nu har - nästan - hela Klinten byggnadsminnesförklarats. Länsstyrelsen har skrivit kontrakt med fastighetsägare till 85 hus på Klinten i Visby innerstad. Byggnadsminnesförklaringen gäller även gator, parker och torg på Klinten. Men det finns en del husägare som inte vill att deras hus ska byggnadsminnesförklaras och som tackat nej till att skriva kontrakt med länsstyrelsen.
En av dom är före chefen för planenheten vid stadsarkitektkontoret, Björn Kopf. Han tycker att dom ombyggnader som gjorts förstört hans kvarter. Förut låg där sju små hus i rad, det var enhetligt med hus-plank, hus-plank. Idag finns ett stort nästan helt nybyggt hus och ett nytt bulhus som fungerar som garage i hans kvarter. Men länsantikvarien Christian Runeby tycker att trots ombyggnader så är stadsdelen Klinten, som helhet,väl värd att bevara. Nu har alltså länsstyrelsen valt att byggnadsminnesförklara i grupp och det är omkring 200 fastighetsägare till 85 hus som valt att skriva kontrakt.