Riktlinjer för genforskning

Hur viktig en viss gen egentligen är för uppkomsten av en specifik sjukdom skall nu lättare kunna bedömas med hjälp av nya riktlinjer som nu lanseras.
Ofta kommer larm om att forskare hittat en gen som styr en viss sjukdom, till exempel diabetes eller cancer. Senare framkommer det att larmet varit delvis obefogat, eftersom sjukdomen ofta styrs av en komplex uppsättning gener och att samspelet dem emellan ännu är okänt. Nu lanseras därför en checklista med några minimikrav som bör vara uppfyllda innan man går ut med sina fynd. Intervjuad: Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet Källa: Science