Nya lagar träder i kraft

Snart kan makten enklare flyttas från svenska riksdagen till EU. Det är en av alla de lagändringar som träder ikraft på nyårsdagen.
Den viktigaste av alla nya lagar den här gången det är den om att Sveriges riksdag nu har möjlighet att med ett enkelt beslut lämna över makt åt EU. Grundlagsändringen som krävde två riksdagsbeslut med val emellan röstades igenom nu i höstas och lagen träder ikraft den första januari. Hur mycket makt som sedan kommer att flyttas över till EU det avgör den svenska riksdagen. De redan höga elpriserna späs på ytterligare när energiskatten på el höjs. Även skatten på bensin och diesel höjs. Lågpriscigaretterna blir cirka 3 kronor och 50 öre dyrare. Grundavdraget höjs med mellan 800 till 3600 kronor och det gäller för de som har inkomster på upp till 264 200 kronor om året. För de med lägst föräldrapenning får en höjning från 120 kronor till 150 kronor. En annan familjenyhet är att en allmän förskola införs för fyra- och femåringar. Men det är bara tre timmar per dag som erbjuds gratis.