Antalet fall av lungsäckscancer minskar

Nu minskar antalet nya fall av lungsäckscancer i Sverige till följd av att man förbjöd användning av asbest i Sverige i mitten på 70-talet. Det visar statistik från socialstyrelsen.
Arbetsmiljöverkets överdirektör Bertil Remaeus har länge arbetat med asbestfrågor. Han är glad över minskningen men eftersom ett hundratal svenskar fortfarande dör i lungsäckscancer varje år tycker han inte att man kan säga att kampen mot asbest varit tillräckligt effektiv. Flest fall 1993 Antalet nya fall av lungsäckscancer ökade konstant från 60-talet från nästan inga fall alls till över hundra om året. Men nu visar statistiken att det var en topp1993 och forskarna tror att antalet nya fall kommer att minska framöver. Det enda kända förklaringen till lungsäckscancer är att man andats in asbest. Kroppen klarar inte att bryta ner de mycket små och tåliga asbetsfibrerna och i lungorna kan de orsaka olika former av cancer och andra lungskador. Som en dimma Erik Bengtsson arbetade på Eternitfabriken i Lomma mellan 1954 och 74 med att tillverka eternitplattor som bestod av bland annat asbest. Han har inte drabbats av cancer men har levt med 25-procentiga lungskador som gett andningsbesvär sedan 60-talet. - Det var som dimma, särskilt när de sågade om inte fläktarna tog ordentligt. Skydd kom med tiden men inte till att börja med. Anledningen till att det fortfarande idag upptäcks omkring hundra nya fall av lungsäckscancer varje år är att det kan ta upp till trettio år att utveckla sjukdomen från det att man andats in asbesten. 2500 har avlidit Lungsäckscancer är inte behandlingsbar och tiden mellan att man diagnosticerar cancern och att patienten avlider är ofta kort. Ungefär 2500 personer har avlidit i sjukdomen sedan 60-talet enligt socialstyrelsens statistik.