Hälften av lastbilarna underkända i besiktningen

Nästan hälften av alla lastbilar underkänns vid besiktningen. Det vanligaste felet är dåliga bromsar.
I Värmlands län underkändes 46 procent under årets första sex månader, alltså nästan hälften. En tredjedel av de undersökta fordonen hade så dåliga bromsar att fordonet underkändes med krav på efterkontroll.