Svagt år för börsnoterade Blekingeföretag

Länets stora företag har haft ett tungt år på Stockholmsbörsen. Av fyra noterade företag är det bara Karlshamns AB:s aktie som har ökat i värde.
Sedan årsskiftet och fram till den 20:e december har den aktien ökat med elva procent till 88 kronor. Största raset står Ericson:s B-aktie för, den har under börsåret minskat med 83 procent. Även Telecomföretaget Vodafone och Volvo:s aktie har under året tappat med 39 respektive 16 procent.