Psykiskt sjuka kan bli ruinerade

Det blir en allt större brist på folk som vill vara en så kallad god man åt personer som inte själv klarar av att sköta sin ekonomi. Det oroar Jan Wallgren, som är kommunjurist i Skövde och kommunförbundets ombud för överförmyndare i Västra Götalands län. - Trenden är tydlig, och konsekvenserna kan bli svåra, menar han. En grupp som kan drabbas är psykiskt sjuka, som kan råka illa ut om dom inte får någon hjälp av en god man.
I Skaraborg finns omkring omkring 3 000 personer som behöver hjälp av en god man att planera sin ekonomi. I god man-uppdraget ingår också ett personligt engagemang. Det är denna del som kan bli väldigt omfattande, och som har gjort att många gode män faktiskt har bränt ut sig. Bristen på gode män kan få stora konsekvenser. Särskilt de psykiskt sjuka kan råka illa ut om dom inte snabbt efter att dom skrivits ut från en institution får hjälp av en god man. - Då blir de ett fall för kronofogden, och hamnar i ett ekonomiskt läge som de aldrig kommer att kunna hämta sig från, menar Jan Wallgren, kommunjurist.